Bottom of page arrow

VEJLEDNING
For at få adgang til at skrive indlæg eller oprette nye tråde i forum skal man være registreret som medlem. Klik på menupunktet Tråde (1)
- vælg derefter Sign In (2) og opret en ny brugerkonto ved at klikke på Create One (3)

Angiv gyldig emailadresse samt Brugernavn og Password efter eget valg.Der er naturligvis frit valg, men vi foretrækker, at man som brugernavn anvender sit for- og efternavn (bemærk, der må ikke anvendes mellemrum fx mellem for- og efternavn).

Der vil herefter blive sendt en email, hvor man skal bekræfte, at man har angivet en gyldig emailadresse. Ansøgningen om medlemskab behandles af administrator, som skal godkende ansøgeren. Når det er sket, vil der blive adgang til at skrive indlæg.

På trådoversigten kan man klikke på titlen på den tråd, man vil se. Indlæggene står i kronologisk rækkefølge med de nyeste nederst. Under det nederste indlæg findes den rude, hvori man skriver sit indlæg. Der anvendes almindelige html-koder til angivelse af fed, kursiv etc. Det kan vælges i menulinien umiddelbart over skrivefeltet. Her findes også helt til venstre et symbol for indsætning af billede i indlægget. Ved at klikke på billedsymbolet, åbnes filoversigten på ens egen maskine, hvorefter man kan pege sig frem til det ønskede billede (afhængig af browseropsætning skal man muligvis først klikke med musen på billedsymbolet og derefter trykke på Enter på tastaturet før filoversigten åbner sig).Billedet indsættes i teksten, og der kan skrives tekst både over og under billedet.

Det er muligt at rette i indlæggene. Det gælder fx, hvis man ønsker at rette eller tilføje noget til teksten, eller hvis man senere ønsker at tilføje flere billeder.

Hvis man er logget på som registreret bruger, vil brugernavnet vises lige under banneret helt til venstre (1). Når en anden bruger skriver et indlæg eller opretter en ny tråd, vil der bag navnet vises en rød markering. Tallet angiver antallet af indlæg siden sidst.

Det samme vises på den grønne menubjælke, når man er inde på en af siderne i forum (2).

Navnet under banneret (1) vises altid, når topbanneret er synligt, uanset hvilken side man er inde på. Det opdateres hver 15. sekund og viser derfor den aktuelle status. Menubjælken opdateres kun, hvis man skifter side.For at slukke den røde markering skal man nulstille tælleren ved at trykke på det grønne symbol med det hvide flueben (3). Når en anden bruger derefter skriver en ny kommentar, vises igen en rød markering efter brugernavnet.

Vel mødt - og god fornøjelse!


Marts 2015,
Kristian Borum


P.S. Hvis der er tvivl om fremgangsmåden, så spørg blot i forum.  1.  
Top of page arrow